FORTROLIGHEDSPOLITIK

Formålet med denne fortrolighedspolitik (i den følgende: politik) er at kommunikere formålet og det juridiske grundlag for behandlingen af personlige data fra Sensilab til kunder og besøgende på Sensilab-hjemmesider.

Sensilab farmacevtska družba d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana (i den følgende: Sensilab eller firmaet eller udbyderen eller personlige data udbyder) sikre beskyttelsen af ​​dine personlige data og garanterer sikkerhed i hele forretningsinteraktion.

Hos Sensilab værdsætter vi dit privatliv og beskytter altid dine data omhyggeligt. Denne fortrolighedspolitik kan til enhver tid ændres, redigeres eller opdateres uden forudgående advarsel eller anmeldelse. Ved at bruge udbyderens hjemmeside bekræfter brugeren, at hun eller han er enig i ændringerne og modifikationerne.

Alle vores onlineaktiviteter er i overensstemmelse med europæisk lovgivning (regulativ (EU) 2016/697 vedr. beskyttelse af naturlig personer i forhold til behandling af personlige data samt fri bevægelse af sådanne data (EU's GDPR (General Data Protection Regulation)) samt traktatkonventioner ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) og national lovgivning i republikken Slovenien (personlig databeskyttelseslov (ZVOP-1, Ur. l. RS, nr. 94/07), lov vedr. elektronisk handelsmarked (ZEPT, Ur. l. RS, nr. 96/09 i 19/15) m.v.).

Fortrolighedspolitikken dækker håndtering af oplysninger om dig, som leverandøren modtager, når du besøger eller gør brug af Sensilabs hjemmesideer, eller du deler dem på anden måde (i forbindelse med køb igennem telefonen eller Sensilabs fysiske butikker m.v.).

Udbyder og bemyndiget person vedr. databeskyttelse

Udbyderen af personlige data er virksomheden SENSILAB farmacevtska družba d. o. o., Verovškova ulica 55a, SLO-1000 Ljubljana, Slovenien.

I Sensilabs virksomhed findes der en autoriseret person med ansvar for databeskyttelse, og som kan nås via følgende e-mail-adresse: dpo@sensilab.com.

Hvis du har spørgsmål angående brugen af ​​denne politik eller i forbindelse med udøvelsen af ​​dine rettigheder i henhold til denne politik, bedes du kontakte databeskyttelsesansvarlig gennem nedenstående kontaktperson.

Information om den bemyndigede person

Virksomhed

JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenia

E-mail adresse

dpo@jkgroup.si

kun for GDPR relateret problemer

Grundlæggende koncepter

Personlige data eller personlige oplysninger er alle oplysninger, som en person kan identificeres (f.eks. Navn, efternavn, e-mail-adresse, telefonnummer osv.).

Udbyderen er en juridisk enhed, der bestemmer formålet og midlerne til behandling af personoplysninger.

Behandleren er en juridisk eller privat person, der behandler personoplysninger på Udbyderens vegne.

Behandling er indsamling, opbevaring, adgang og alle andre former for brug af personlige data.

EØS er Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der består af alle medlemmer af Den Europæiske Union, Island, Norge og Lichtenstein.

Personlige data

Personlige data er informationsstykker, der identificerer dig som et individ. En identificerbar person er en naturlig person, som direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig igennem reference til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, positionsdata, en online identifikator eller to én eller flere faktorer, som er specifikke for den fysiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den pågældende naturlig person.

Leverandøren – i overensstemmelse med de formål, der er defineret i denne politik – indsamler følgende personlige data:

 • Grundlæggende data omkring brugeren (fornavn, efternavn, adresse, fødselsdato, placering)
 • kontaktoplysninger og oplysninger om brugerens kommunikation med udbyderen (e-mail, telefonnummer, dato, tid og indhold af kommunikation via post og e-mail, dato, tid og varighed af telefonopkald, optagelse af telefonopkald), kanal og kampagne – anskaffelses metode eller den kilde, som brugeren er kommet i kontakt med udbyderen igennem (hjemmeside og reklamekampagne, opkaldscenter, fysisk butik)
 • data om alle brugerens køb og udstede fakturaer (dato og købssted, købte produkter, priser for købte produkter, samlet købsværdi, betalingsfacon, leveringsadresse nummer og dato for fakturaen, kode for den person, der har udstedt fakturaen m.v.) samt data vedr. løsning af produktreklamationer
 • data omkring brugerens brug af udbyderens hjemmeside (datoer og tider for besøg, besøgte sider eller URL'er, forbrugt tid på de enkelte sider, antal besøgte sider, samlet tid brugt på hjemmesiden, indstillingsmodifikationer på hjemmesiden) og data omkring brugerens brug (læsning) af modtagne meddelelser (e-mail, SMS) fra udbyderen.
 • data fra formularer, der jævnligt udfyldes frivilligt, f.eks. i præmiespil eller ved brug af konfiguratorer eller spørgeskemaer til identifikation af optimale produkter til brugerens behov
 • Øvrige data, som brugeren frivilligt tilvejebringer for Udbyderen, når de er nødvendigt af hensyn til specifikke tjenester

Udbyderen indsamler ikke dine personlige data, medmindre du muliggør det eller giver dit samtykke til det, når du bestiller produkter eller tjenester, abonnerer på et e-mail-nyhedsbrev, deltager i en konkurrence om præmier m.v., eller når der er juridisk grundlag for Udbyderen til databehandling.

En af måderne, hvor controlleren indsamler dine personlige data, er ved hjælp af cookies. Du kan læse mere om brugen af cookies her.

Controlleren indsamler kun de data, der er relevante og nødvendige for opfyldelsen af de formål, som dataene behandles til.

Den periode, som leverandøren opbevarer indsamlede data i, er nærmere defineret i kapitlet Lagring af personlige data i denne politik.

Formål og juridiske årsager til databehandling

Udbyderen indsamler og behandler dine personlige data på baggrund af følgende juridiske årsager:

 • lovgivning og kontraktlige relationer
 • Kontraktsbaseret behandling
 • Behandling baseret på den enkeltes samtykke
 • Behandling på grundlag af legitim interesse

Kontraktsbaseret behandling

Oplysninger indsamles, når det er nødvendigt for indgåelse, gennemførelse og opfyldelse af kontraktlige forpligtelser. I dette tilfælde er levering af personlige oplysninger frivillig.

Hvis du vælger ikke at give virksomheden de nødvendige personlige data, kan du ikke indgå en kontrakt med dem, og heller ikke kan virksomheden levere tjenester eller levering af produkter, da virksomheden mangler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde kontrakten.

Behandling baseret på den enkeltes samtykke

Data behandles kun med dit udtrykkelige samtykke. Når behandling er underlagt samtykke, vil vi først sikre dig, at du har alle de nødvendige oplysninger, der er nødvendige for at tage en beslutning. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker tilbage samtykke, kan virksomheden muligvis ikke give dig deres tjenester eller produkter.

Behandling på grundlag af legitim interesse

Udbyderen kan behandle data på grundlag af en legitim interesse, som udbyderen stræber efter, forudsat at den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder ikke er altoverskyggende. Ved brug af legitim interesse foretager udbyderen altid en dom i overensstemmelse med den almindelige forskrift om databehandling.

Ved behandling af data på grund af legitim interesse har brugeren ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen. Du kan læse mere om dine rettigheder nedenfor.

lovgivning og kontraktlige relationer

Vi behandler dine personlige oplysninger, når vi er forpligtet til at gøre det i henhold til den lov, der binder os (f.eks. Foreskriver skatteret opbevaring af fakturaer). Vi behandler de nødvendige oplysninger i overensstemmelse med lovkravene.

Formålet med databehandling

Udbyderen indsamler og behandler data til følgende formål:

Formålet med databehandling

Detaljeret forklaring

Kommunikation vedrørende tjenester eller besvarelse af forespørgsler

Meddelelser til brugere, svar, løsning af klager, udførelse af tilfredshedsundersøgelser osv. Behandlingen udføres på grundlag af en legitim interesse i at sikre effektiv kommunikation og vellykkede transaktioner.

Indgåelse af aftaler og gennemførelse af forpligtelser baseret på kontrakten

Indgåelse og eksekvering af kontrakten med udbyderen, herunder udbyderens opfyldelse af dine bestillinger (levering af produkter og levering af tjenester), kommunikation med dig, verifikation af dine betalinger og opfyldelse af andre forpligtelser fra udbyderen og / eller dine forpligtelser. Vi behandler personlige oplysninger på kontraktligt grundlag og prækontrakt.

I tilfælde af at du ikke giver os alle de nødvendige oplysninger til udførelsen af ​​de kontraktlige forpligtelser, forbeholder vi os retten til at suspendere eller annullere bestillingn.

Direkte underretning af kunder om særtilbud, rabatter og andet indhold via e-mail eller SMS

Hos Sensilab d.o.o. I henhold til ZEKom-1 (Republikken Sloveniens elektroniske kommunikationslov, implementeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002) informerer vi vores kunder om vores produkter, tjenester og indhold. Du kan til enhver tid anmode om ophør af sådan kommunikation og behandling af personoplysninger (indsigelsesret).

Du kan til enhver tid afslutte en sådan kommunikation via afmeldingslinket i indbakken eller ved en skriftlig anmodning til e-mail-adressen dpo@sensilab.com, eller ved hjælp af følgende formular, www.sensilab.dk/dpo.I dette tilfælde behandler vi dine oplysninger baseret på lovgivning.

Direkte kontakt om særlige tilbud og andet indhold via e-mail

Baseret på dit samtykke vil vi underrette dig om dine produkter, tjenester, rabatter og indhold via e-mail.

Du kan til enhver tid anmode om ophør af sådan kommunikation og behandling af personoplysninger ved tilbagetrækning af samtykke.

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage via de kontakter, der er anført på www.sensilab.dk/kontakt-os.

Direkte kontakt om særlige tilbud og andet indhold via telefonopkald og almindelig mail

Baseret på kundens samtykke informerer vi også med jævne mellemrum kunder om vores produkter, tjenester, rabatter og indhold via telefon og almindelig post.

You may at any time request the discontinuation of such communication and processing of personal data by withdrawing consent.

Du kan til enhver tid anmode om ophør af sådan kommunikation og behandling af personoplysninger ved tilbagetrækning af samtykke via www.sensilab.dk/kontakt-os.

Generel statistisk behandling af data om købere og deres bestillinger og potentielle købere (kontakter) med henblik på interne analyser af salg, gentagne indkøb, samlet køberes adfærd, reklame og optimering af forretningen

Hos Sensilab d.o.o. udfører vi generel statistisk behandling af data om købere og deres bestillinger samt potentielle købere (kontakter). Baseret på denne behandling foretager vi interne analyser af salg, gentagne køb og samlede køberes adfærd, og overvåger og optimerer vores forretningseffektivitet, samt optimerer vores reklame, f.eks.:

 • overvågning af salg gennem vores salgskanaler (internet, butikker, telefonsalg),
 • overvåge antallet af købere, der foretager gentagne køb, tidsrum og værdien af ​​købet,
 • overvåge generelle statistiske salgsdata som gennemsnitlig indkøbskurv, værdi, antal produkter pr. bestilling og lignende,
 • overvågning af svar på e-mail, SMS, telefonopkald og forskellige reklamemeddelelser (TV, radio- og onlinereklame) for at optimere annoncering (beslutninger om hvad, hvor, til hvem og hvordan vi reklamerer)

Denne type statistisk overvågning giver os mulighed for at optimere vores forretning og reklame generelt og giver os mulighed for at tilbyde brugere overkommelige produkter og tjenester. Denne behandling af personoplysninger er baseret på virksomhedens legitime interesse i at levere tjenester og produkter af høj kvalitet til brugerne.

Adgang til dine tidligere køb og øvrige data fra Sensilabs callcenter og butikskonsulenter med det formål at levere bedre tjenesteydelser og tilbud

Når du ringer til vores opkaldscenter (eller vores udgående opkald til dig), eller hvis du besøger en butik (hvis og når du uafhængigt identificerer sig selv), vil vores konsulenter have adgang til dine lagrede personlige data og købshistorik, og på baggrund heraf vil de kunne tilvejebringe bedre tjenesteydelser og mere relevante tilbud.

Denne databehandling er baseret på en legitim interesse fra virksomheden. Hvis du ikke ønsker, at disse data skal indsamles, kan du til enhver tid stoppe denne type databehandling ved at sende os en skriftlig anmodning til vores e-mail-adresse dpo@sensilab.com eller ved at udfylde følgende formular www.sensilab.dk/dpo.

Behandling af data vedr. uafhentede fjernbestillinger med svindelforebyggelse som formål

Hos Sensilab d.o.o. behandler vi data vedr. afsendte og uafhentede fjernbestillinger på baggrund af vores legitime interesse. På den måde kan vi bestemme, om og hvilke købere der i uforholdsmæssigt omfang fjernbestiller produkter med muligheden betaling ved levering og ikke modtager disse produkter, hvilket skader vores forretning. Det vil vi gerne vil forebygge.

Når vi identificerer sådanne købere, deaktiverer vi muligheden for betaling ved levering for dem, men de kan stadig bestille produkter med øjeblikkelig forudbetaling ved brug af kreditkort eller PayPal.

Automatiseret e-mail-kommunikation med brugeren på baggrund af dennes påbegyndte onlinekøbsproces

Hos virksomheden Sensilab d.o.o. sender vi på baggrund af vores juridiske interesser lejlighedsvist e-mail med påmindelser til potentielle købere, der har lagt varer i deres indkøbskurv men aldrig gennemført købet med det formål at minde dem om at gennemføre købet eller tilbyde dem hjælp eller information i denne forbindelse.

Hvis du ikke ønsker dette, kan du stoppe denne type databehandling til enhver tid ved enten at sende os en skriftlig anmodning til vores e-mail-adresse dpo@sensilab.com eller ved at udfylde følgende formular www.sensilab.dk/dpo.

Automatiseret e-mailkommunikation med brugeren på baggrund af dennes synspunkter om et produkt

Hos Sensilab d.o.o.o. sender vi lejlighedsvis, baseret på vores legitime interesse og samtykke, påmindelsesmails til potentielle købere, der inden for 7 dage har set det samme produkt mindst to gange på et Sensilab-websted på et Sensilab-websted. Forudsat at de inden for den samme 7-dages periode har indtastet deres e-mailadresse et sted på et Sensilab-websted, kontrollerer vi først (legitim interesse), om der er givet samtykke til at modtage e-mailkommunikation fra Sensilab for den pågældende e-mailadresse. Hvis der ikke er givet samtykke, sletter vi straks og permanent den indtastede e-mail-adresse. Hvis der er givet samtykke til at modtage e-mailkommunikation fra Sensilab for den pågældende specifikke e-mailadresse, sender vi en eller flere e-mails, hvor vi opfordrer den potentielle køber til at købe det produkt, der blev set mindst to gange..

Grundlæggende tilpasset kommunikation (via e-mail, SMS, telefonopkald, e-mail, browsernotifikationer, information på hjemmesideer, sociale netværk) med tilpassede rabatter, bestillinger og indhold.

Inden for grundlæggende brugertilpasset kommunikation (via e-mail, SMS, telefonopkald, e-mail, information på hjemmesideer, sociale netværk) forsøger vi at fremlægge relevante tilbud, rabatter og øvrigt indhold, du kan have interesse i på baggrund af din historiske interaktion med os.

Til dette bruger vi følgende data om dig:

 • demografisk data (køn, fødselsdato)
 • historiske køb (købte produkter, tid og antal køb),
 • enkelt behandling af din adfærd på Sensilabs hjemmesideer (visning af individuelle produkter eller indhold, der kan udløse afsendelse af tilpassede meddelelser) uden brug af disse data til brugerprofilering

I forbindelse med denne proces bruger vi ikke nogen former for automatiseret eller halvautomatiseret profilering – vi gør kun brug af passende brugersæt til individuelle meddelelser. Vi fokuserer aldrig på individuelle brugerdata. Vi gennemfører kun aggregeret behandling af større grupper.

Hvilke meddelelser du får fra os er afhængig af disse data.

Køberen kan stoppe denne type databehandling til enhver tid ved enten at klikke på afmeldingslinket i de modtagne meddelelser, ved at sende en anmodning på e-mail-adressen dpo@sensilab.com eller ved at udfylde følgende formular: www.sensilab.dk/dpo.

Brug af Facebooks reklameværktøj

Vi hos Sensilab d. o. o. bruger tjenesten Facebook Annoncering til tilpasset målgruppe. Vi bruger den baseret på den erhvervede aftale til at kommunikere gennem tilpassede tilbud og indhold baseret på brugerens profil.

Tjenesten fungerer på følgende måde:

 1. Vi uploader din e-mail-adresse, som vi har indhentet fra dig igennem dit køb, eller som du frivilligt har tilvejebragt, til Facebook.
 2. Facebook gennemfører en sammenligning imellem din e-mail-adresse og dets brugerdatabase og afgør, om du er bruger af Facebook.
 3. Hvis du ikke er Facebook-bruger, foretages der ikke yderligere med din e-mail-adresse, og Facebook foretager sig ingen aktiviteter med den.
 4. Hvis du er Facebook-bruger, vil Facebook føje dig til en nyoprettet liste over tilpassede publikummer, som lader os – og kun os – med henblik på at vise denne brugergruppe brugertilpassede reklamer på Facebook.
 5. På baggrund heraf kan vi vise dig reklamer, der er mere målrettede og tilpasset dig, såvel som yderligere rabatter.

Denne type databehandling kan stoppes til enhver tid ved enten at sende os en skriftlig anmodning til vores e-mail-adresse dpo@sensilab.com eller ved at udfylde følgende formular www.sensilab.dk/dpo.

Brug af Google Remarketing

Ved at bruge Google Remarketing kan vi lade Google vise dig Google Ads (reklamer) for vores produkter på andre websteder og i applikationer (herunder Youtube) baseret på de produkter, du så (de sider, du besøgte) på Sensilabs websteder.

Via cookies "husker" Google din enhed og dit besøg på et Sensilab-websted og de(t) viste produkt(er). Når du besøger et websted eller bruger en applikation, der er en del af Google Display Network, kan Google vise dig en annonce for et set produkt.

For at kunne bruge Google Remarketing behandles dit navn, e-mail og telefonnummer og sendes til Google, dog i anonymiseret form. På trods af at vi bruger Google Remarketing, kan Sensilab ikke fortælle, at du har foretaget et køb på Sensilabs websted ved at klikke på en bestemt Google-annonce.

Personoplysningerne til dette formål behandles kun på baggrund af dit samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde ved enten at sende os en skriftlig anmodning til vores e-mailadresse dpo@sensilab.dk eller ved at udfylde formularen på www.sensilab.dk/dpo.

Brug af en online konto og adgang til GDPR-oplysninger

Vi behandler dine personlige data for at give adgang til din brugerkonto, som giver dig adgang til dine personlige oplysninger og regulerer det givne samtykke. Du kan også få adgang til tidligere bestillingsinformation. Vi behandler personlige oplysninger på grundlag af legitim interesse.

Kommunikation af tilpassede tilbud og indhold baseret på din brugerprofil

Baseret på samtykke kan udbyderen personalisere den kommunikation, der udføres gennem forskellige kommunikationskanaler (hjemmesider,e-mail, telefonopkald, mail, søgenhednotifikationer, hjemmeside information, sociale netværk).

Eftersom vi gerne vil give dig de bedst mulige tilbud, som er skræddersyet til dine behov, opretter vi en profil med dit samtykke, og som danner grundlag for personligt tilpasset kommunikation

Til dette formål kan vi gøre brug af følgende personlige data:

 • Demografiske data (køn, fødselsdato, adresse)
 • Din købshistorik (købte produkter, købstid, antal køb)
 • Dine svar i diverse af Sensilabs spørgeskemaer på Sensilabs hjemmesider
 • Din adfærd på Sensilabs hjemmesider (visning af individuelle produkter eller individuelt indhold, tilføjelse af produkter til indkøbskurven, internettransaktioner)
 • Dine reaktioner (åbning af en meddelelse, klik på et link, gennemførsel af et køb) på diverse meddelelser, vi sender dig

Din brugerprofil afgør, hvilken type tilbud og indhold, du modtager fra os:

 • produkter og indhold, vi præsenterer for dig (dvs. vedr. led, detox, vægttab, sund diæt m.v.) med henblik på at gøre dem så relevante for dit vedkommende som muligt, herunder det viste indhold på webstedet.
 • Hvilke tilbud du modtager (Sensilab-kunder med flere køb eller hyppigere køb kan få bedre tilbud)
 • Hvor ofte sender vi dig beskeder og gennem hvilke kanaler

Hvis du har givet dit samtykke men ikke længere ønsker det, kan denne type databehandling til enhver tid bringes til ophør ved enten at klikke på afmeldingslinket i de modtagne meddelelser, ved at sende en anmodning på e-mail-adressen dpo@sensilab.com eller ved at udfylde følgende formularwww.sensilab.dk/dpo.

Hvis du ønsker adgang til ikke-personaliserede e-mails, kan du abonnere på ikke-personlig tilpasset kommunikation her www.sensilab.dk/dpo.

Juridiske krav, beskyttelse af rettigheder og løsning af tvister.

Dataindsamling af den anførte grund sker i overensstemmelse med loven.

Juridiske forpligtelser.

Vi indsamler dine oplysninger for at opfylde vores juridiske forpligtelser, f.eks. gemme fakturaer til skatteformål. Vi behandler dine data kun i det omfang, det er nødvendigt for at overholde lovgivningen.

Opbevaring af personlige data

Udbyderen lagrer kun dine personlige data i den tid, der er nødvendig for at realisere det formål, som personoplysningerne blev indsamlet til og behandlet yderligere.

De personoplysninger, der behandles på et juridisk grundlag, opbevares af udbyderen i den tidsperiode, der er defineret i loven.

De personlige data, der behandles på baggrund af en kontrakt med den enkelte.Udbyderen opbevarer dataene i løbet af kontraktens varighed og fem år efter dens udløb, medmindre der været opstået en tvist om kontrakten mellem brugeren og udbyderen. I dette tilfælde opbevarer udbyderen data i 5 år efter domstolens endelighed, vilkårlig afgørelse, bilæggelse eller, hvis der ikke var nogen retslig tvist.

Udbyderen gemmer de data, der behandles på baggrund af personlig samtykke, indtil tilbagekaldelsen af ​​et sådant samtykke fra brugeren. Udbyderen sletter disse data før indsigelse, når formålet med lagring af data allerede var opfyldt.

Ved udgangen af perioden lagres de personlige data, således at kontrolløren effektivt og permanent sletter eller anonymiserer de personlige data, således at de ikke kan knyttes til noget individ.

Detaljeret oversigt over fristerne for datalagring er vist i nedenstående tabel:

Formål med databehandling

tidsperioden for data, der gemme

Kommunikation vedrørende vores tjenester eller besvarelse af forespørsler

6 måneder fra kommunikationsafslutning

Indgåelse og udfyldelse af forpligtelser, der følger af indgåelse af en kontrakt

5 år fra kontraktens gennemførelse

Direkte underrette kunder om særtilbud, rabatter og andet indhold via e-mail eller SMS

Indtil tilbagekaldelse

Direkte underrette kunder om særtilbud, rabatter og andet indhold via telefon eller brev

Indtil tilbagekaldelse

Adgang til tidligere bestillinger og anden information fra kundeservice konsulenter for at yde en bedre service

Indtil tilbagekaldelse

Behandling af data på ikke-leverede pakker med det formål at forebygge svindel

5 år fra behandlingsstart

Automatisk kommunikation igennem e-mail med brugeren baseret på begyndelsen af købsprocessen

Indtil tilbagekaldelse

Grundlæggende personlig kommunikation (e-mail, SMS, telefonopkald, mail, browser-meddelelser, hjemmeside information, sociale netværk) med personlige tilbud og indhold

Indtil tilbagekaldelse

Facebook Annoncering til tilpasset målgruppe

Indtil tilbagekaldelse

Brug af en online-konto

Indtil tilbagekaldelse

Adgang til specifikke oplysninger på hjemmesiden

Indtil tilbagekaldelse

Personlige e-magasiner

Indtil tilbagekaldelse

Markedskommunikation ved hjælp af brugerprofiler

Indtil tilbagekaldelse

Kontraktlig behandling af personlige data

Udbyderen kan overlade nogle opgaver, der er relateret til behandlingen af ​​personoplysninger til andre (kontraktansatte behandler). Kontraktlige behandler kan behandle fortrolige data udelukkende i udbyderens navn inden for rammerne af udbyderens mandat (en skriftlig kontrakt eller anden juridisk aftale) og i overensstemmelse med de formål, der fremgår af denne fortrolighedspolitik.

Kontraktlige behandlere, som kontrollørerne sender personlige data til, er:

 • en revisionstjeneste, advokatfirmaer og øvrige udbydere af juridisk hjælp;
 • udbydere af databehandling og analyse;
 • vedligeholdelse af it-systemer,
 • tjenester til e-mail-annoncering (f.eks. MailChimp);
 • udbydere af betalingssystemer (f.eks. Ayden, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay m.v.);
 • leverandører til systemer til administration af kundeforhold (f.eks. Microsoft);
 • leverandører af løsninger til onlinereklamer (f.eks. Google, Facebook).

Leverandøren videresender ikke nogen personlige oplysninger til uautoriserede tredjeparter.

Kontraktlige behandlere kan kun behandle personlige data inden for rammerne af kontrollørens instruktioner og må ikke bruge dem til at forfølge egne interesser.

Kontrolløren og modtagerne af personlige data overfører ikke personlige data til tredjelande (uden for det europæiske økonomiske område – medlemmer af EU og Island, Norge og Liechtenstein) og til internationale organisationer undtagen USA. Alle kontraktlige behandlere i USA er omfattet af programmet Privacy Shield.

Ret til frit valg

Du har kontrol over alle oplysninger, du opgiver om dig selv. Hvis du beslutter, at du ikke ønsker at dele dine data, kan vi muligvis ikke give dig visse tjenester.

Personer, der ønsker at afmelde sig e-nyhedsbrevet, bedes give os besked via vores e-mail-adresse info@sensilab.dk.Hvis der er ændringer i dine personlige oplysninger (postnummer, e-mail-adresse, fysisk adresse, telefonnummer), bedes give os besked via vores e-mail-adresse info@sensilab.dk.

Automatisk registrerede oplysninger (ikke-personlige oplysninger)

Hver gang du besøger vores hjemmeside registreres de generelle, ikke-personlige oplysninger (browser brugere, antal besøg, den gennemsnitlige varighed af besøget, de besøgte sider) automatisk (ikke som en del af registreringen). Denne information bruges til at måle vores hjemmesides tiltrækningskraft og til at forbedre indholdet og anvendeligheden. Dine oplysninger er ikke genstand for yderligere undersøgelse og videregives ikke til en tredjepart.

Cookies

Cookies er små stykker data, der midlertidigt gemmes på din harddisk, så vores hjemmeside kan genkende din computer, næste gang du besøger hjemmesiden. Udbyderen bruger kun cookies til at indsamle information om brugen af ​​hjemmesiden og til at optimere online-reklameaktiviteter. Reklame-cookies overvåger den enkeltes brug af udbyderens hjemmeside, medmindre personen ikke accepterer brug af hjemmesidens cookie. Du kan læse mere om cookies, og hvordan de bruges her.

Sikkerhed

Udbyderen er stærkt forpligtet til at værne om personlige data. Dine data er til enhver tid beskyttet imod tab, destruktion, forfalskning, manipulation og uautoriseret adgang og uautoriseret afsløring.

For at beskytte personoplysninger træffer vi organisatoriske og tekniske forhold, såsom:

 • Medarbejderuddannelse
 • Opsyn af medarbejdere og regelmæssige gennemgang af individuelle medarbejdere
 • Omhyggelige valg og gennemgang af entreprenører
 • En sikkerhedskopi af elektronisk lagrede data
 • Regelmæssig vedligeholdelse og opdatering af teknisk udstyr
 • Vedtagelse af passende interne politikker og instruktioner til beskyttelse af personoplysninger

Samtykke fra en mindreårig i forhold til tjenester vedr. informationssamfund

Unge under 16 år bør ikke overføre nogen personlige data til websteder uden tilladelse (samtykke eller godkendelse) fra en forælder eller værge. Udbyderen vil aldrig bevidst indsamle personlige oplysninger fra mindreårige (under 16 år) eller på nogen måde afsløre dem for uautoriserede tredjeparter uden samtykke fra forælder eller værge.

Ovenstående påvirker ikke medlemslandenes almindelige kontraktslovgivning, f.eks. Regler om gyldighed, udarbejdelse eller virkninger af kontrakten for mindreårige.

I betragtning af den tilgængelige teknologi vil udbyderen vise en rimelig indsats for at verificere, at en forælder til en juridisk værge har givet eller godkendt samtykke.

Enkeltpersonens rettigheder vedr. databehandling

Hvis du har spørgsmål til vores fortrolighedspolitik eller behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os. Skriv til os på info@sensilab.dk. Baseret på din anmodning vil vi underrette dig om de anmodede oplysninger eller opfylde din anmodning (i overensstemmelse med gældende lovgivning).

Som enkeltperson har du følgende rettigheder vedr. retfærdig og transparent behandling på baggrund af lovgivningen:

Retten til at tilbagekalde samtykke: Hvis du som enkeltperson har givet samtykke til behandlingen af ​​personoplysninger (til et eller flere formål), har du retten til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid uden at påvirke lovligheden af ​​behandlingen baseret på samtykket før dens tilbagetrækning. Samtykke kan trækkes tilbage gennem en skriftlig erklæring, der sendes til udbyderen til en af ​​kontakterne på udbyderens webstedwww.sensilab.dk/kontakt-os.

Tilbagetrækning af samtykke til behandling af personoplysninger har ingen negative konsekvenser eller sanktioner for den enkelte. Det er dog muligt, at kontrolløren muligvis ikke er i stand til at tilbyde en eller flere af sine tjenester efter tilbagetrækning af samtykke, hvis disse tjenester ikke kan udføres uden personlige data (f.eks. Medlemsklubben eller tilpasset kommunikation).

Retten til at få adgang til personlige data: Som enkeltperson har du ret til at indhente bekræftelse fra udbyderen (behandler af personlige data) om, hvorvidt dine personlige data behandles, og – hvis det er tilfældet – adgang til de personlige data og følgende oplysninger: formålet med behandlingen, de pågældende kategorier af personoplysninger, brugerne, den periode, hvor personoplysningerne skal opbevares, eller de kriterier, der er brugt til at fastsætte denne periode, retten til at anmode om tilretning eller sletning af personlige data eller begrænsning eller indsigelse imod behandling af personoplysninger, ret til at indgive klage til en tilsynsførende myndighed, datakilden, hvis dataene ikke blev indsamlet fra dig, eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering og meningsfulde oplysninger om den involverede logik samt betydningen og de påtænkte konsekvenser af sådan behandling for dit vedkommende i overensstemmelse med paragraf 15 i GDPR.

Retten til at få personlige data tilrettet: Som enkeltperson har du ret til uden unødig forsinkelse at få udbyderen til at tilrette unøjagtige personlige data omkring dig. I forhold til formålet med behandlingen har du ret til at få ufuldstændige personlige data tilrettet, herunder igennem tilvejebringelse af en supplerende erklæring;

Retten til sletning af personlige data ("retten til at blive glemt"):Du har ret til uden unødig forsinkelse at få udbyderen til at slette dine personlige data, når én af følgende årsager er til stede:

(a) De personlige data er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, som de indsamles eller på anden måde behandles med,

(b) Du har trukket dit samtykke tilbage, og der er ikke længere juridisk grundlag for behandling,

(c) Du har modsat dig behandling af dine personlige data, og der er ikke tilsidesættende legitime årsager til behandlingen,

(d) Dine personlige data er blevet ulovligt behandlet,

(e) ) De personlige data skal slettes af hensyn til overensstemmelse med en juridisk forpligtelse i lovgivningen tilhørende unionen eller medlemsstaten, som udbyderen er underlagt,

(f)De personlige data er blevet indsamlet i forbindelse til tilbuddet om informationssikkerhed.

Som enkeltperson har du under bestemte omstændigheder, der er defineret i paragraf 17, afsnit 3, ikke ret til sletning af data.;

Ret til begrænset anvendelse: Som enkeltperson har du ret til begrænset behandling fra udbyderens side, når ét af følgende er gældende:

(a) Du bestrider nøjagtigheden af de personlige data i et tidsrum, der gør det muligt for udbyderen at bekræfte nøjagtigheden af de personlige data,

(b) Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af de personlige data og anmoder om begrænsning af deres brug i stedet,

(c) Udbyderen har ikke længere behov for de personlige data af hensyn til formål vedr. behandling men er påkrævet af dig af hensyn til oprettelse, udøvelse eller forsvar af hensyn til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav,

(d) Du har modsat dig behandling, mens det afgøres, om der eksisterer legitime årsager til, at udbyderen alligevel kan behandle dine data;

Retten til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de personlige data vedr. dig, som du har tilvejebragt for udbyderen, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at sende disse data til en anden kontrollør uden forhindringer fra den leverandør, som de personlige data er blevet tilvejebragt for, hvor:

(a) Behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt og

(b) Behandlingen udføres på automatiseret vis.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få dine personlige data direkte transmitteret fra én kontrollør (udbyder) til en anden, når det er teknisk muligt;

Retten til at modsætte sig databehandling: Som enkeltperson har du på baggrund af din bestemte situation til enhver tid at protestere over behandling af dine personlige data, der er nødvendige af hensyn til gennemførsel af en opgave, som udføres i offentlighedens interesse eller i forbindelse med udøvelse af offentlig myndighed som betroet udbyderen (paragraf 6 (1), punkt (e) i GDPR), behandling er nødvendig af hensyn til formål vedr. legitime interesser som honoreret af udbyderen eller af en tredjepart (paragraf 6 (1) punkt (f) i GDPR), herunder profilering baseret på dataene. Udbyderen må ikke længere behandle dine personlige data, medmindre udbyderen kan dokumentere overbevisende legitime årsager til behandlingen, der tilsidesætter dine rettigheder og friheder, eller af hensyn til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Når personlige data behandles af hensyn til direkte markedsføringsformål, har du ret til på et hvilket som helst tidspunkt at protestere over behandlingen af dine personlige data til sådan markedsføring, hvilket omfatter profilering i det omfang, den er relateret til sådan direkte markedsføring. Når du modsætter dig behandling af hensyn til direkte markedsføringsformål, vil personlige data ikke længere blive behandlet af hensyn til sådanne formål.

Når data behandles af hensyn til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål, har du på baggrund af din personlige situation ret til at modsætte dig behandling af dine data, medmindre det er nødvendigt af hensyn til gennemførsel af opgaven i offentlighedens interesse;

Retten til at indgive en klage til en tilsynsførende myndighed: Uden at det berører andre administrative tiltag eller retsmidler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har sædvanlig bopæl, arbejdssted eller sted for den påståede overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af din personlige data krænker databeskyttelsesbestemmelserne.

Uden at det berører andre administrative eller ikke-juridiske tiltag, har du ret til et effektivt juridisk tiltag imod en juridisk bindende beslutning truffet af en tilsynsførende myndighed, hvilket også er gældende, hvis den kompetente tilsynsførende myndighed ikke tager hånd om en klage eller inden for tre måneder ikke informerer dig om status for eller resultat af den indgivne klage. Søgsmål imod en tilsynsførende myndighed skal indbringes for domstolene i den medlemsstat, for den tilsynsførende myndighed opererer

Individet kan rette alle sine spørgsmål vedr. personlige data i den skriftlige formular til udbyderen igennem en af kontakterne på hjemmesiden https://www.sensilab.dk/kontakt-os.

Med henblik på at sikre pålidelig identifikation i tilfælde af, at en bruger udøver sine rettigheder vedr. personlige data, kan udbyderen anmode om yderligere data fra brugeren og må ikke afvise at behandle enkeltpersonens anmodning, medmindre udbyderen kan påvise, at denne ikke kan identificere brugeren.

Udbyderen skal på brugerens anmodning om at udøve sine rettigheder i forhold til databehandling tilvejebringe oplysninger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for én måned efter modtagelse af anmodningen.

Underrettelse af en tilsynsførende myndighed om brud på personlige data

I tilfælde af brud på personlige data er udbyderen forpligtet til at underrette den tilsynsførende myndighed uden unødig forsinkelse, medmindre udbyderen er i stand til at påvise, at databruddet ikke med sandsynlighed vil resultere i en risiko for enkeltpersoners rettigheder og friheder. Når der er mistanke om en lovovertrædelse, er leverandøren forpligtet til at underrettet politiet og/eller en offentlig anklager.

I tilfælde af et brud, der med sandsynlighed vil resultere i en høj risiko for naturlige personers rettigheder og friheder, er udbyderen forpligtet til at underrette enkeltpersonen med det samme og/eller uden unødig forsinkelse. Notifikationen skal fremsættes på et klart og forståeligt sprog.

Adgang til sociale medier

Via vores hjemmeside kan du få adgang til de følgende websider, som udbyderen bruger i deres arbejde:

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube

Hver af disse sociale netværk handler, når de leverer deres tjenester, i overensstemmelse med deres brugsbetingelser og politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Sensilab påtager sig intet ansvar for brugen af ​​sociale netværk, som brugeren kan få adgang til via sit websted. Spørgsmål og krav skal rettes til individuelle sociale netværk.

Fortrolighedspolitikkerne er tilgængelige på nedenstående links:

Offentliggørelse af ændringer

Alle ændringer af vores fortrolighedspolitik vil blive offentliggjort på denne hjemmeside.

Opdateret: 18.09.2020